0968.967.066 [email protected]

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & TẠO ĐỘNG LỰC
CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

•    Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo trong việc thu hút và duy trì nguồn nhân lực.
•    Lựa chọn & áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với mức độ phát triển của nhân viên để đạt được hiệu quả cao trong quản trị.
•    Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng tạo động lực trong việc kích thích động cơ làm việc của nhân viên.
•    Nắm vững và áp dụng các kỹ năng tạo động lực cho nhân viên theo các học thuyết hiện đại.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1.    Tổng quan về quản lý:

•    Quản lý là gì? Trách nhiệm của nhà quản lý? Phân cấp quản lý.
•    Năng lực của nhà quản lý: Năng lực Tư duy – Năng lực Quan hệ – Năng lực Chuyên môn.  
•    Tầm quan trọng & yêu cầu năng lực cho các cấp quản lý.
•    Các kỹ năng cốt lõi của nhà quản lý.

2.    Tổng quan về lãnh đạo:

•    Lãnh đạo là gì? Quản lý có phải là Lãnh đạo?
•    Phẩm chất và năng lực của nhà lãnh đạo.
•    So sánh nhà quản lý và nhà lãnh đạo.

3.    Quyền lực trong lãnh đạo:

•    Khái quát về quyền lực.
•    Phân loại quyền lực: Quyền lực cứng và quyền lực mềm.
•    Ba dạng thức quyền lực. Ưu và nhược.
•    Phối hợp 3 dạng thức quyền lực trong lãnh đạo.
•    5 cấp độ lãnh đạo theo John C. Maxwell.

4.    Phong cách lãnh đạo & các mô hình lãnh đạo:

•    Tìm hiểu học thuyết X và Y trong quản lý.
•    Tìm hiểu về phong cách lãnh đạo & hành vi lãnh đạo.
•    Mô hình lãnh đạo của trường đại học OHIO
    Ba phong cách lãnh đạo theo Kurt Lewin.
•    Mô hình lãnh đạo theo tình huống
    Bốn phong cách lãnh đạo theo Kenneth Blanchard and Paul Hersey.
    Xác định 4 cấp độ phát triển của nhân viên dựa theo khả năng & sự cam kết.
    Áp dụng 4  phong cách  lãnh đạo tương ứng với bốn cấp độ phát triển của nhân viên.
5.    Tạo động lực cho nhân viên:

5.1 Giới thiệu công tác tạo động lực:
•    Tạo động lực cho nhân viên là gì? Đặc điểm của tạo động lực.
•    Tìm hiểu nhu cầu của nhân viên trong công việc?
•    Xác định nhu cầu nhân viên - Học thuyết tháp nhu cầu Maslow.
    Giới thiệu các hình thức xác định nhu cầu nhân viên.
•    Sử dụng các phương thức tạo động lực – Học thuyết tạo động lực Herzberg.
    Giới thiệu 4 phương thức phổ biến trong tạo động lực cho nhân viên: Khen thưởng - Sự ghi nhận - Cơ hội phát triển bản thân - Môi trường làm việc

5.2    Nhà quản lý trong vai trò tạo động lực:
•    Là tấm gương tốt - Biết tạo niềm tin - Đề cao năng lực - Đạt được cam kết trách nhiệm - Phát triển điểm mạnh của mỗi nhân viên - Kích thích lòng nhiệt tình - Đòi hỏi kết quả tốt nhất.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:
•    Lý thuyết kết hợp với thực hành.
•    Thảo luận nhóm & trình bày.
•    Thực tập.

HÌNH THỨC & SỐ LƯỢNG
-    Đào tạo, hội thảo tập trung trong nhà
-    Tối đa là 25 người

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
•    Thời gian: 2 ngày
•    Địa điểm: Theo yêu cầu của khách hàng

Trân trọng cảm ơn!
Công ty CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SEISHIN
Giám đốc:  Lương Thị Hương.
Chia sẻ bài viết: 

Tags:

Vì sao chọn Seishin?
Uy tín thương hiệu luôn được đặt lên hàng đầu...

Kỹ thuật Giảng dạy
Chúng tôi đang cung cấp các kỹ thuật giảng dạy trực quan đặc biệt để giúp bạn phát triển nhanh hơn.

Đội ngũ Giảng viên
Đội ngũ Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực giảng dạy...

Nhập học ngay
Hãy gọi ngay: 0968.967.066 Nhân viên của Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho Bạn.

Nếu Bạn có câu hỏi nào hãy gọi cho chúng tôi (024)358 11 666