0968.967.066 [email protected]

Tin tức Nổi bật

Tin tức Nổi bật

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Hiểu biết rõ khái niệm về đội, nhóm và tầm quan trọng của một nhóm hiệu quả.
Nắm vững quá trình phát triển của một nhóm
Nắm được các đặc điểm của một nhóm...

Xem chi tiết
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo trong việc thu hút và duy trì nguồn nhân lực. Lựa chọn & áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với mức độ phát triển...

Xem chi tiết
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

Biết được phong cách trong giao tiếp của mình? Nhận biết được phong cách giao tiếp của người khác. Biết cách thích ứng với người khác để đạt hiệu quả cao hơn...

Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Nếu Bạn có câu hỏi nào hãy gọi cho chúng tôi (024)358 11 666