0968.967.066 [email protected]

Coaching Cá nhân

Coaching Cá nhân

YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH

YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH

Khóa học đào tạo cho các Phụ huynh.....biết yêu thương đúng cách...

Xem chi tiết
LÀM SAO ĐỂ THẤU HIỂU CON

LÀM SAO ĐỂ THẤU HIỂU CON

Khóa học nhằm đào tạo các Bậc phụ huynh biết Làm sao để thấu hiểu con yêu.......

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Khóa học nhằm khơi dậy các kỹ năng cho các Bạn tìm lại chính mình....

Xem chi tiết
COACHING TÂM LÝ NLP

COACHING TÂM LÝ NLP

Chuyên gia hàng đầu về đào tạo...của Seishin Academy coaching tâm lý NLP cho Khách hàng..

Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Nếu Bạn có câu hỏi nào hãy gọi cho chúng tôi (024)358 11 666